Privalomasis mokymas apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai vykdomas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą privalomojo mokymo programą, vadovaujantis 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69 (Žin., 2007 Nr. 88-3494).

Asmenys, iš kurių pagal Lietuvos Respublikos įstatymus dėl teisės pažeidimo padarymo esant neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų atimta teisė vairuoti transporto priemonę, teisė skraidyti orlaivio įgulos nariu, atlikti orlaivių techninę priežiūrą, dirbti skrydžių vadovu, teisė medžioti arba žvejoti, teisė vairuoti upių ir mažuosius laivus atimta (gali būti atimta arba dar nėra pasibaigęs specialiosios teisės atėmimo laikas) privalo išklausyti 4 ak. val. kursus apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai.

Kursų periodiškumas:

Kiekvieną trečiadienį 13 val. arba pagal asmenų, padariusių teisės pažeidimą kreipimąsį.

Informacija ir registracija tel. (8 381) 56703, (8 381) 51083, (8 618) 52899

Privalomieji sveikatos mokymai yra mokama visuomenės sveikatos priežiūros paslauga.